Hıdırellez, baharın gelişi ve doğanın uyanışı ile kutlanan bir bayramdır. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılır. Hıdırellez, farklı kültürlerde farklı şekillerde kutlanır. Alevilerin Hıdırellez ritüeli ise kendine özgün özellikler taşır. Hıdırellez günü, Aleviler arasında kardeşlik, dayanışma ve sevgi duyguları pekişir. Hıdırellez, Aleviler için hem dini hem de kültürel bir bayramdır.

Aleviler, Hıdırellez günü sabah erkenden kalkarlar. Hızır’ın bereketini almak için su kenarlarına, yeşil alanlara veya mezarlıklara giderler. Burada dua ederler, kurban keserler, lokma dağıtırlar, semah dönerler. Hızır’ın gezdiği yerlerden çiçekler toplarlar. Bu çiçeklerle evlerini süslerler, suya atarlar veya yıkarlar. Ayrıca Hızır’ın dokunduğu yerlerden toprak alıp, evlerine götürürler. Bu toprakla ekmek yaparlar. Bu ekmek, hastalıklara şifa verir.

Aleviler, Hıdırellez günü dilek tutarlar. Dileklerini kağıda yazıp, suya bırakırlar. Bazıları da dileklerini ağaçlara asarlar. Hıdırellez günü, Hızır’ın her an karşılarına çıkabileceğine inanırlar. Bu yüzden yabancılara iyi davranırlar ve isteklerini geri çevirmezler.

HIDIRELLEZ