Nesimi

Kemter Kuluyum Ali'nin Ol Şah-ı Karemdir

Hasan Başımın Tacı, Hüseyn Gözümde Nemdir

İmam Zeynel Aba, Bakır Mihr-i Hürremdir

Ve Salli Ala Seyyidina Al-i Muhammed

İmam Cafer-i Sadık Gibi Bir Dahi Arifan

İmam Musa-i Kazım Olmaya Sultan

Cihan Yüzünü Görse Değer O Şah-ı Horasan

Ve Salli Ala Seyyidina Al-i Muhammed

İmam Muhammed Taki Gözlerime Ayni Ziyadır

İmam Naki Sayesi Ol Mürg-ü Hümadır

İmam Hasan-ül Askeri Derdimize Ayni Şifadır

Ve Salli Ala Seyyidina Al-i Muhammed

Muhammed Mehdi Zuhur Nihan Kalmaya Perde

Havariçler Geçse Gerek Tig-ü Teberde

Seyyit Nesimi Mehdin Okur Şam-u Seherde

Ve Salli Ala Seyyidina Al-i Muhammed

Yemini

Peyganberlerin En Büyüğü, Muhammet Mustafa Geldi

Velayetin Rehberi Sultan, Aliyyül Murtaza Geldi

Şahı Velayetin İki Güvenilir, Mübarek Evladı

Hasan Hulki Rıza İle Hüseyin-i Kerbela Geldi

Zeynel Abidin, İmamların Atası Oldu

Muhammet Bakır, Cafer ve Diğerlerine Önder Oldu

Yedinci İmam, Musa Kazım Ona Yakın Oldu

Sonrada Sekizinci İmam, Ali Musa Rıza Geldi

Takı, Yasaklardan Kaçan ve Dini Yüceltendir

Nakı, Dünyada Her Sıkıntının, Derdin Dermanıdır

İmam-ı Askeri Muhammet Mehdi'nin Babasıdır

Allah'ın Faziletine Şükür Ki, Sancagı Taşıyan Geldi

Yemini Der Ki, Dindar Olan Ali'yi İnkar Edemez

Velayet Ehline Ali, Önder Olarak Geldi

Virani

Kudret Kandilinde Parlayıp Duran,

Muhammet Alinin nurudur vallah.

Zuhur edip küffar askerin kıran,

Elinde zülfikar Alidir billah.

Elinde Zülfikar, Altında Düldül,

Önünde Kamberi dilleri bülbül,

Hazreti Fatima cennette bir gül,

Ona sırrın dedi Hak Habibullah.

Zuhur Etti İmam Hasan, Hüseyin,

Onların nurundan ziyalandı din,

Kırk pare bölündü Zeynel Abidin,

Tutarız yasını hasbeten Lillah.

Muhammed Bakır’la Cafer-i Sadık,

Şahım Musa Kazım, hem Rıza dedik,

Tarikat adabiyle cismimiz yuduk,

Hak dedi: Müminin kalbi Beytullah.

Taki, Naki İmamların Civanı,

Hasan-ül Askeri cismim sultanı,

Elinde hücceti, Mehdi devranı,

Vakit tamam oldu gönderir Allah.

VİRANİ’yem Niyazım Var Üstada,

Elinde zülfikar hem ehli gaza,

Bin bir dondan baş gösterdi Mürteza,

Biz bir bildik, dedik: Allah eyvallah.

Fuzuli

Gönül Hayalle Avunup, Vuslata Meyletmez

Gönül dışında bir yar olduğunu aşık hayal etmez.

Hakikat Ehli, Kendini Güzel Cemallere Kaptırmamalı

Gerçek aşk asla bir kusur kabul etmez.

Kamil Aşk İsteyen, Şekil Güzelliğinden Sakınır

Çünkü şekle bağlanmak, aşığı olgunluk sahibi etmez.

Şekilcilik, Aşk Ehlinin Cehaletine Delildir

Halbuki, akıllı olan, bir gün ayrılınacak olanla birleşmez.

Dost, Gönülde Yerleşse, Gözde Niçin Dolaşsın?

Muhabbet, sabit olsa, öz mekanından göçüp gitmez.

Gönül Levhası Dünya Lekesinden Daima Beri Olmalı

Tevhit ehli olan, idrakte zülüften, benden nakış çekmez.

Mana Ehli, Şekil İçin İradesini Kaybetmez Asla

Hakikat cevherini mecaz cahilliğine çiğnetmez.

Gönül Ehli Olan, Suret Ehlinin Hilesine Bağlanmaz

Fuzuli ise bağlanmıştır; demek ki hali idrak etmez…

Şah Hatayi

Gel Gönül Okuyalım İsmi Azam Duasını

Okudu ki "La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar"

Sıdk ile okudu sildi gönül pasını

Okudu ki "La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar"

Yusuf'u Kuyuya Attılar Yakup Çeker Ahu Zar

Kuyu dibinde hem yine bu dua oldu Yusuf'a yar

Yer ile gök bu dua ile buldu karar

Okudu ki "La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar"

Bu Dünya Bivefadır Bivefa

Eyyuba kıldılar mihneti cevru cefa

Eyyub bu duayı okudu buldu derdine şifa

Okudu ki "La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar"

Şol Musa Tur Dağında Hakka Münacat Eyledi

Hak ismini duyunca gör ki Nemrut neyledi

Evliyalar enbiyalar bu duayı söyler idi

Okudu ki "La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar"

Süleyman'ın Parmağında Hatem Yüzüğünün Mühürü

Emrine mutiydi insi cin dev ile peri

Ali binerdi Düldül'e kırardı yüz bin kafiri

Okudu ki "La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar"

Hamza Kaf Dağında On Sekiz Cenk Eyledi Tamam

Kırardı kafiri bir narayla vermezdi aman

Daim bu duayı okurdu her dem her saat her zaman

Okudu ki "La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar"

Münafıklar Bu Duanın Manasına Ermedi

Mansur'u dara çektiler de dediğinden dönmedi

Halil bu duayı okudu da nar içinde yanmadı

Okudu ki "La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar"

Muhammed Kalkuben Miraca Vardı

Arş yüzünde melekler darına durdu

Orda Hatemi aslanın ağzına verdi

Okudu ki "La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar"

Miraca Çıktı Muhammed Peygamberi

Orada kokardı misk ile amberi

Bu duayı okudu ol Ali'nin kamberi

Okudu ki "La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar"

Nice Peygamberler Geldi de Geçti

Nice Süleyman'lar kondu da göçtü

Caferi Tayyar bu duayı okudu da uçtu

Okudu ki "La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar"

Tacı Düldül Geldi de Ali Destine

Zülfikarı çekiben yürüdü küffar kasdına

Hem evvel yazılıdır Zülfikar'ın üstüne

Okudu ki "La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar"

Ali Gezer İken Devin Er Bağını

Sinesine bastı hicran dağını

Bir hurma çöpüyle bend etdi devin baş parmağını

Okudu ki "La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar"

Bu Duayı Okursa Her Kim

Kalmaz gönlünde zerrece kin

Bu duayı okudu sakin oldu ay ile gün

Okudu ki "La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar"

İlahi İlahi Farzdır İlahi

Hürmetle severiz ol şahı

On İki İmamlar Rehperi, Sultan Hatayi

Okudu ki "La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar"

Pir Sultan

Enelhak Dedik de Çekildik Dâra

Âdep Erkân Bize Doğru Yol Oldu

Geldi Zebâniler Suâl Sormağa

Yardımcımız da Merdan Ali Oldu

Kıldan Köprü Kurmuş Bize Geç Deyü

Pirimden Bir Dolu Geledi İç Deyü

Arkamdan Bir Elin Urdu Uç Deyü

Yurdumun Üstüne Tozlu Yol Oldu

Bir Kapı Açıldı İçeri Girdim

Hak Dîzar Kurmuşlar Ben Anda Gördüm

Bir Ayaküstüne Bir Saat Durdum

Eridi İliğim Kemik Halloldu

Dâra Durmuş Meleklerin Hepisi

Hakk'a Secde Eder Kulların Hepisi

Karşımdan Açıldı Cennet Kapısı

Hakk'ın Emri İle Bize Gel Oldu

Pir Sultan'ım Eydür, Şahların Şahı

Yüzüne Nur Doğmuş Ali'nin Mâhı

Ben Pirimi Gördüm Dönmem Bir Dahi

Durağımız Âb-ı Kevser Göl Oldu

Kul Himmet

Yusuf Kuyusunda Zindanan Düştüm

Gülbengi Çekilen Bektaşı Veli

Gayretiniz Yok Mu Ummana Düştüm

Fatime Ananın Eteğin Tuttum

Server Muhammed'e Göz Gönül Kattım

İmam Hasan İle Çok Metah Sattım

Şah Hüseyin İle Dükkana Düştüm

Haydar Haydar Haydar Dükkana Düştüm

İmam-ı Zeynel'e Can Kuban Ettim

Muhammed Bakır'la Musayıb Tuttum

Cafer-i Sadık'a Göz Gönül Kattım

Naci Deryasında Ummana Düştüm

Musa Kazım Şah Rıza'ya Kavuştum

Kerbela Çölünde Cenge Giriştim

Yezit Ordusuyla Hayli Vuruştum

Yaralandı Sinem Al Kana Düştüm

Taki Naki Askeri'dir Nurumuz

Mehti Mağarada Gizli Sırrımız

Cebrail Önümüz, Cerrah Berimiz

Kırklar'ın Cem'inde Erkana Düştüm

Oniki İmam Dergahı'nda Ölüm Var

Gece Gündüz Sohbetim Var Demim Var

Çok Günahım Varsa Neden Gamım Var

Ali Gibi Şahı Merdan'a Düştüm

Haydar Haydar Haydar Merdan'a Düştüm

Kul Himmet Üstadım Bu Nasıl Yazı

Lezzet Verir Şirin Muhabbet Tuzu

Ali'nin Anlında Zöhre Yıldızı

Meyli Muhabbeti Selmana Düştüm

Sana Derim Be Hey Sofi

Evvel İmamınız Kimdir

Selâvat İndi Şanına

Hak Muhammed Ali Diyendir

Evvelkisi İmam Ali

İkincisi İmam Hasan

Üçüncüsü İmam Hüseyin

Dördüncüsü İmam Zeynel Abidin'dir

Beşincisi İmam Bakır

Altıncısı İmam Cafer

Yedincisi Musa Kazım

Sekizincisi Rıza'dır

Dokuzuncu İmam Taki

Onuncusu Ali Naki

On Birinci Hasanü'l-Askeri

On İkinci Mehdi Sahib-Zamandır

Kul Himmet'im Bakışına

Böyle Mi Girdi Düşüne

İki Cihan Güneşine

Pak Eyleyen Kur'an'dır, Kur'an

Oniki İmam Tamamdır, Tamam

Salavatlı

Başımızın Suali

Baş Tacı Devlet

Alın Secde Muhammet

Kaş Kalem Kudret

Burun Huma-i Cennet

Kulak Mari Marifet

Ağız Kur'an Nazin

Omuz Kalem Katip

El Hayra Bereket

Bel Desti Kemer

Diz Zikri Nurullah

Ayak Hacca Gider